Verditakst

En verditakst er en beregning av bygningens / boligens tekniske verdi og en vurdering av eiendommens normale salgsverdi slik den fremstår på befaringsdagen. Rapporten inneholder relevant  beskrivelse av takstobjektet, arealer, reguleringsforhold, teknisk verdi og markedsverdi.

Verditakst brukes ofte ved refinansiering av lån i banken, arveoppgjør, samlivsbrudd osv.