Verdi

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport  er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens  tilstand i forhold til teknisk tilstand, vedlikehold, feil og mangler.  Den beskriver avvik i forhold til et bestemt referansenivå, det vil si bygge/utbyggingsår, slitasjer, vedlikeholdsmangler og hva som kan forventes av boligen i forhold til alder.

Tilstandsrapport brukes ved avhending av fast eiendom som dokumentasjon for å gi et realistisk bilde av boligen.