energimerking

Energimerking

Ved salg er det krav om energimerking av boliger, leiligheter og næringsbygg. Energimerkingen vil deretter resultere i en energiattest for boligen. Energimerkingen kan utføres som en enkel registrering  som hovedsakelig tar hensyn til byggets alder og  normale forskriftskrav på oppføringstidpunktet.  Ønskes det en mer utdypende attest kan det utføres en rapport som tar hensyn til oppgraderinger som er utført på bygget slik som, etterisolering, skifte av vinduer, utbedring av kjeller/grunnforhold osv.