byggelån

Byggelånsoppfølging

Byggelånskonroll utføres i forbindelse med event, nybygging, tilbygg el. hvor lånegiver ønsker en kontroll av innvilget kortsiktig byggelån i byggeperioden. Det utføres en kontroll av utbetalinger i prosjektet målt opp mot produksjon og fremdrift på byggeplassen . I forbindelse med dette  utføres det en skriftlig rapport med fremdrift og status  for prosjektet. Dette gir både lånegiver og kunde en mest mulig sikker oppfølging i byggeperioden.