juni 2019

energimerking

Energimerking

Ved salg er det krav om energimerking av boliger, leiligheter og næringsbygg. Energimerkingen vil deretter resultere i en energiattest for boligen. Energimerkingen kan utføres som en enkel registrering  som hovedsakelig tar hensyn til byggets alder og  normale forskriftskrav på oppføringstidpunktet.  Ønskes det en mer utdypende attest kan det utføres en rapport som tar hensyn til …

Energimerking Les mer »

byggelån

Byggelånsoppfølging

Byggelånskonroll utføres i forbindelse med event, nybygging, tilbygg el. hvor lånegiver ønsker en kontroll av innvilget kortsiktig byggelån i byggeperioden. Det utføres en kontroll av utbetalinger i prosjektet målt opp mot produksjon og fremdrift på byggeplassen . I forbindelse med dette  utføres det en skriftlig rapport med fremdrift og status  for prosjektet. Dette gir både …

Byggelånsoppfølging Les mer »

Verdi

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport  er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens  tilstand i forhold til teknisk tilstand, vedlikehold, feil og mangler.  Den beskriver avvik i forhold til et bestemt referansenivå, det vil si bygge/utbyggingsår, slitasjer, vedlikeholdsmangler og hva som kan forventes av boligen i forhold til alder. Tilstandsrapport brukes ved avhending av fast eiendom som dokumentasjon …

Tilstandsrapport Les mer »

Verditakst

En verditakst er en beregning av bygningens / boligens tekniske verdi og en vurdering av eiendommens normale salgsverdi slik den fremstår på befaringsdagen. Rapporten inneholder relevant  beskrivelse av takstobjektet, arealer, reguleringsforhold, teknisk verdi og markedsverdi. Verditakst brukes ofte ved refinansiering av lån i banken, arveoppgjør, samlivsbrudd osv.