Hva er boligen din verdt i dag?

Fyll ut skjemaet under, så vil vi kontakte deg iløpet av kort tid for å avtale en gjennomgang av din bolig.

Hvem er vi?

G-Takst AS- Takstingeniør Geir Gunnerud ble etablert i 1997 og utfører oppdrag innen taksering, slik som verditakst/verdivurdering, tilstandsrapporter/boligsalgsrapporter, byggelånsoppfølging og generelt vurdering av bygg/eiendom.

Vi holder til i et hyggelig kontorfellesskap i  Tønsberg. Arbeidsfelt er hovedsakelig Vestfold og Drammen m/omegn.

Sertifisert i Norsk takst og gjennomfører årlig etterutdanningskurs for å gi en best mulig trygghet for kunden i det arbeidet som utføres.

Vi har gjennom en årrekke opparbeidet oss bred erfaring/kompetanse og tillit hos våre kunder.

Ta kontakt så vil vi yde vårt ytterste for at du skal bli fornøyd med det du trenger hjelp til.

Tjenester

energimerking

Energimerking

Ved salg er det krav om energimerking av boliger, leiligheter og næringsbygg. Energimerkingen vil deretter resultere i en energiattest for boligen. Energimerkingen kan utføres som

Les mer »
byggelån

Byggelånsoppfølging

Byggelånskonroll utføres i forbindelse med event, nybygging, tilbygg el. hvor lånegiver ønsker en kontroll av innvilget kortsiktig byggelån i byggeperioden. Det utføres en kontroll av

Les mer »
Verdi

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport  er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens  tilstand i forhold til teknisk tilstand, vedlikehold, feil og mangler.  Den beskriver avvik i forhold

Les mer »

Verditakst

En verditakst er en beregning av bygningens / boligens tekniske verdi og en vurdering av eiendommens normale salgsverdi slik den fremstår på befaringsdagen. Rapporten inneholder

Les mer »

Areal

Bruttoareal (BTA)

BRUTTOAREAL (BTA); er areal av måleverdige deler som begrenses av omsluttende ytterveggers utside i gulvhøyde og/eller til midt i skillevegg til annen bruksenhet og/eller fellesareal.

Bruksareal (BRA)

BRUKSAREAL (BRA); er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttende vegger målt i gulvhøyde.

P-rom

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold. Definisjon på rom er gitt i takstbransjens retningslinjer ved arealmåling-2014

Dokumenter

NØDVENDIGE DOKUMENTER TIL TAKSTEN

Foruten befaring  av selve eiendommen skal takstmannen kontrollere  flere forhold vedr. eiendommen.  Dette gjelder, hjemmelsdokumenter, eiendommens registerbetegnelse, eiendommens arealer, reguleringsmessige forhold  mm.  På bakgrunn av dette er det derfor en fordel  at så mange dokumenter som mulig er fremlagt til befaringen. 

Dette vil medføre både besparelse i tid og i oppdragets kostnad for kunden .

FOR ENEBOLIGER / TOMANNSBOLIGER

Skjøte, eventuell festekontrakt, kjøpekontrakt, målebrev eller delingsforretning, situasjonskart, tegninger, oppgave over kommunale avgifter, forsikringspolise, ligningsverdi, tidligere takster mm., dokumentasjon for oppgraderinger hvis dette foreligger.

FOR EIET SEKSJON

Skjøte, kjøpekontrakt, tegninger, seksjonsbegjæring, fellesutgifter, siste årsberetning med regnskap for sameiet, ligningsverdi, tidl. takst/salgsoppgave, samt hvem som er oppført som  forretningsfører. Det må også opplyses om planlagt vedlikehold/oppgradering som vil kunne medføre forhøyet fellesgjeld/felleskostnad hvis dette er aktuelt.

FOR BORETTSLAG- OG AKSJELEILIGHETER:

​Adkomstdokumentetene (normalt deponert hos utlåner eller forretningsfører) evt. depoterklæring, kjøpekontrakt, siste årsberetning med regnskap, oppgave over andel fellesgjeld/formue (ligningsoppgave), husleie, tegninger, tidl. takst/salgsoppgave, samt hvem som er oppført som forretningsfører. Det må også opplyses om planlagt vedlikehold/oppgradering som vil kunne medføre forhøyet fellesgjeld/felleskostnad.